DOM DZIECKA W OPOLU

Witamy na stronach Domu Dziecka w Opolu.

Dom Dziecka w Opolu jest socjalizacyjną placówką opiekuńczo–wychowawczą, przyjmującą dzieci, które zostały całkowicie lub częściowo pozbawione opieki rodzicielskiej i dla których nie znaleziono rodzinnej opieki zastępczej. W Domu przebywają dzieci od ukończenia 3 roku życia do 18 roku życia lub do ukończenia nauki w szkole, którą rozpoczęły przed osiągnięciem pełnoletniości. Przedmiotem działalności Domu jest zapewnienie dzieciom przebywającym w placówce całodobowej opieki i wychowania.

    Działalność podstawowa Domu to w szczególności:
  • - zapewnienie dzieciom kształcenia dostosowanego do ich wieku i możliwości rozwojowych oraz wyrównywanie ich opóźnień rozwojowych i szkolnych,
  • - zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych dzieci,
  • - współpraca z rodzinami dzieci oraz podejmowanie działań mających na celu powrót dzieci do rodziny naturalnej, znalezienie dla nich rodziny przysposabiającej lub umieszczenie ich w rodzinnych formach opieki zastępczej,
  • - przygotowanie dzieci do samodzielnego życia w społeczeństwie.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z materiałami zamieszczonymi w poszczególnych działach.
W miarę naszych możliwości staramy się na bieżąco aktualizować wszelkie informacje, z życia naszego domu.

bip